MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Výukový portál

EKO/ETXE Ekotoxikologie (ZS 2014/2015)


EKO/MMEM Molekulární metody v ekologii mikroorganismů (ZS 2014/2015)


EKO/OMRP Ochrana a management rostlinných populací (LS 2014-2015)


KBB/DITH Dithiokarbamáty (LS 2014-2015)


KBB/OS2 Oborový seminář 2 (LS 2014-2015)