MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Klíčové aktivity

Inovace vzdělávacích kurzů s důrazem na propojení studijních oborů Ekologie a Molekulární a buněčná biologie

Zapojení tuzemských a zahraničních odborníků do výuky

Odborné exkurze a stáže studentů a akademických pracovníků VŠ

Vyhodnocení a ukončení projektu