MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Realizační tým

Manažer projektu - prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
Manažer aktivity (biologie) -
Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Manažer aktivity (ekologie) -
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Věcný manažer
- Mgr. Lenka Brablcová

Skupina lektorů:

doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Mgr. Iva Buriánková
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
Ing. Hana Šimková, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
RNDr. Pavla Válová
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

Odborní pracovníci

Ing. Martina Ondřejová
Jana Veselská