MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Harmonogram

  2012
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Inovace vzdělávacích kurzů s důrazem na propojení studijních oborů Ekologie a Molekulární a buněčná biologie           X X X X X X X

 

  2013
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zapojení tuzemských a zahraničních odborníků do výuky  X  X  X  X  X X X X X X X X
Inovace vzdělávacích kurzů s důrazem na propojení studijních oborů Ekologie a Molekulární a buněčná biologie X X X X X X X X X X X X
Odborné exkurze a stáže studentů a akademických pracovníků VŠ X X X X X X X X X X X X

 

  2014
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zapojení tuzemských a zahraničních odborníků do výuky  X  X  X  X  X X X X X X X X
Inovace vzdělávacích kurzů s důrazem na propojení studijních oborů Ekologie a Molekulární a buněčná biologie X X X X X X X X X X X X
Odborné exkurze a stáže studentů a akademických pracovníků VŠ X X X X X X X X X X X X
Vyhodnocení a ukončení projektu                 X X X X