MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

O projektu

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci vzdělává posluchače bakalářského a navazujícího studia v programech Biologie a Ekologie a ochrana prostředí. Současné trendy v biologii využívají k popisu živých systémů a jejich fungování metody molekulární biologie a genetiky. Proto je cílem projektu spolupráce a propojení studia Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí, zvýšení znalostní ekonomiky posluchačů a akademických pracovníků VŠ pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Budoupřipraveny nové nebo inovované kurzy, učební texty a materiály, které budou dostupné na internetovém výukovém portálu. Důraz bude kladen také na praktické využití znalostí a dovedností s cílem zvýšit konkurenceschopnost absolventů i v mezinárodním měřítku.

Kvalita vzdělávání bude zajištěna zvyšováním odbornosti akademických pracovníků VŠ. Cílovou skupinou budou posluchači bakalářského a navazujícího studia programů Biologie a Ekologie a ochrana prostředí a akademičtí pracovníci VŠ.