MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Aktuality

10. 5. 2015Závěrečná konference projektu

Název akce: Závěrečná konference projektu
Datum: 14. května 2015
Místo konání: učebna SE-501, Šlechtitelů 11, Olomouc

Letáček s pozvánkou

10. 3. 2015Návštěva zahraničního lektora

Název akce: Návštěva zahraničního lektora
Datum: 18. března 2015
Místo konání: učebna SE-501, Šlechtitelů 11, Olomouc

Letáček s pozvánkou

4. 3. 2015Návštěva zahraničního lektora

Název akce: Návštěva zahraničního lektora
Datum: 11. března 2015
Místo konání: učebna SE-622, Šlechtitelů 11, Olomouc

Letáček s pozvánkou

19. 11. 2014Konference projektu 2014

Název akce: Konference projektu
Datum: 25. listopadu 2014
Místo konání: zasedací místnost ÚEB, Olomouc

Letáček s pozvánkou

17. 11. 2014Návštěva zahraničního lektora

Název akce: Návštěva zahraničního lektora
Datum: 24. listopadu 2014
Místo konání: učebna SE-E1, Šlechtitelů 11, Olomouc

Letáček s pozvánkou

18. 10. 2014EXKURZE NA PARTNERSKÉ PRACOVIŠTĚ PROJEKTU 2014

Název akce: Exkurze na partnerské pracoviště projektu
Datum: 13. – 14. listopadu 2014
Místo konání: Biologické centrum Akademie věd ČR , v. v. i. – České Budějovice

Letáček s pozvánkou

5. 10. 2013Exkurse na partnerské pracoviště projektu

Název akce: Exkurse na partnerské pracoviště projektu
Datum: 14. – 15. listopadu 2013
Místo konání: Biologické centrum Akademie věd ČR , v. v. i. – České Budějovice, v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR – Dny otevřených dveří

Letáček s pozvánkou

12. 2. 2013Zápis ze dnů otevřených dveří na PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Název akce: Den otevřených dveří PřF UP
Datum: 23. 11. 2012 a 19. 1. 2013
Místo konání: budova Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12, Olomouc

Popis akce:

Ve dnech 23. listopadu 2012 a 19. ledna 2013 se na Přírodovědecké fakultě UP tradičně otevřely prostory kateder a ústavů, včetně učeben a přednáškových sálů, nejen pro uchazeče o studium, ale i pro širokou veřejnost. Návštěvníci mohli získat zásadní informace i zajímavosti týkající se studia v následujícím akademickém roce.

Informace podali děkan fakulty a proděkanka pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti ve dvou blocích v 9:00 a v 11:00 hodin. Po zodpovězení dotazů byly podávány podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech zástupci příslušných kateder.

Katedru buněčné biologie a genetiky zastupovala Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. V rámci této akce byl prezentován projekt „Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí“ a možnosti zapojení studentů do tohoto projektu.

Kromě odpovědí na své dotazy měli návštěvníci k dispozici také informační a studijní materiály.

Zapsala: Ing. Martina Ondřejová
Řešitel projektu: prof. RNDr. Milan NAVRÁTIL, CSc.

Příloha č. 1 – fotodokumentace

23. 8. 2012Zápis ze schůzky projektového týmu (Interaktivní tabule)

Název akce: Schůzka částí realizačního týmu - prezentace Možnosti využití interaktivní tabule při výuce".
Datum: 23. 8. 2012, od 10:00
Místo konání: Učebna SE 507, Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice 
Počet účastníků: 15 osob

Program akce: Schůzka části realizačního týmu — prezentace „Možnosti využití interaktivní tabule při výuce"

Stručný popis práce s cílovou skupinou:
Setkání bylo naplánováno z důvodů modernizace didaktických metod ve výuce inovovaných i nově zaváděných kurzů. Schůzky se zúčastnili zástupci všech kateder UP, jež se podílí na řešení projektu a především lektoři inovovaných a nově zaváděných kurzů. V rámci řešení projektu je v rozpočtu plán na pořízení interaktivních tabulí pro výuku a jejich využití při přednáškách, seminářích i praktických cvičeních.

Mgr. Barbora Miesterová, Ph.D. prezentovala možnosti využití interaktivní tabule pro výuku na VŠ. Byl představen software, jež je součásti interaktivní tabule, pomocí něhož dochází k aktivní výuce a slouží k tvorbě podkladů a přípravy pro vlastní výuku. V diskusi po prezentaci zazněly technické dotazy ohledně parametrů tabule, dataprojektoru a vlastní instalace. Byla poskytnuta možnost vyzkoušet si práci s textem, zvukovým záznamem, editací souborů a transport již připravených výukových materiálů v jiném programu.

Dále byla v diskusi projednávána specifikace pro výběrové řízení k nákupu — rozměry interaktivních tabulí, projekční vzdálenost dataprojektorů, softwarová licence a další detaily.

Zapsala: Ing. Martina Ondřejová
Řešitel projektu: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc 

13. 6. 2012Zápis ze schůzky projektového týmu (Úvodní schůzka)

Název akce: Úvodní schůzka
Datum: 13. 6. 2012, od 10:00
Místo konání: Seminární místnost KBBG, Šlechtitelů 11, Olomouc-Holice
Počet účastníků: 15 osob  

Program akce: Úvodní schůzka k projektu

Stručný popis práce s cílovou skupinou:
Řešitel projektu prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. představil členy řešitelského týmu a předal slovo projektové manažerce Ing. Radce Komínkové, která objasnila detaily ohledně vyplňováni výkazů práce, použití jednotlivých šablon dokumentů při plnění aktivit projektu. Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. projednal popisy pracovních činností s jednotlivými zaměstnanci. V závěru schůzky byly zástupcům katedry botaniky a katedry ekologie a životního prostředí předány materiály k označení projektových pracovišť.

Zapsala: Ing. Martina Ondřejová
Řešitel projektu: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc